☰ Categoriën
  • Boeketten
  • Bloemstukken
  • Plantarrangementen
  • Rouwarrangementen
  • Voorjaarsbollen
 
Disclaimer


Frans Bloemenshop verleent u hierbij toegang tot deze website en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Frans Bloemenshop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment
de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te doen.

Toepassingsbereik
Deze disclaimer is van toepassing op Frans Bloemenshop. Verwijzingen naar websites die niet door Frans Bloemenshop worden onderhouden zijn louter ter informatie
en gemak voor de bezoeker opgenomen. Frans Bloemenshop staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen
die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van Frans Bloemenshop gaat u akkoord met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Hoewel Frans Bloemenshop maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan.
Frans Bloemenshop aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Frans Bloemenshop spant zich in de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze aandacht is het mogelijk dat inhoud
onvolledig en/of onjuist is.

Auteursrechten
De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van Frans Bloemenshop.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Frans Bloemenshop, behoudens en slechts
voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Overig
De voorwaarden in deze disclaimer kunnen onaangekondigd worden aangepast. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina zijn gepubliceerd.
  
 
  
 

  Home
> Privacy
> Voorwaarden
> verzorgingstips
> Disclaimer

 
 
Assortiment
> Boeketten
> Plantarrangementen
> Bloemstukken
> Rouwarrangementen
> Herfst
 
 
 

Tel. 0511 - 474335
Burg.Drijberweg 12
9254BJ Hurdegaryp
 

 
   
 


Openingstijden

Maandag
11:00-12:00 | 13:00-18:00
Dinsdag t/m vrijdag
08:30-12:00 | 13:00-18:00
Zaterdag
08:30-17:00
Zondag gesloten
 
   
    
 
 
 

    Wij bezorgen in de volgende plaatsen:
Hurdegaryp | Feanwâlden | Tytsjerk | Noardburgum | Burgum | Ryptsjerk | Gytsjerk | Aldtsjerk | Suwâld | Readtsjerk | Oentsjerk      Copyright © 2020 Frans Bloemenshop
 
 
 
©Webbloemen